A A A

MathType można także wykorzystać do pracy z edytorami dokumentów Online.
  • Dla Office

    MathType możne być użyty w trakcie pracy z Word Online.
  • Dla Google

    MathType można użyć do tworzenia dokumentów Google.
  • ChemType

    MathType posiada rozszerzenie o symbole i funkcje chemiczne.